Myšlenky

Napsání každé z básní předchází inspirace. Tou často bývají prožité události či životní zkušenosti autora, které se následně formují cestou vnitřních úvah do podoby pocitů a myšlenek. Tato osobní stanoviska se následně stávají základními kameny veršů. Zde jsou k nahlédnutí některá z nich.

Skutečná síla člověka, která je bezpochyby rovněž funkčně efektivnější, nespočívá ve svalovém potenciálu, nýbrž však pramení z duše.

V jedné ze svých písní Bob Marley říká: "Moudrost je lepší než stříbro či zlato..." a já dodávám - chudý neznamená špatný.

Chceš-li se naučit chápat druhé, musíš nejprve dokonale porozumět sám sobě. To je ale možné pouze za předpokladu, že pochopíš přírodu a splyneš s ní v jeden celek.

Rozdílnost mezi lidmi není dána barvou pokožky, ale mnohdy pestřejší barevností charakterů.

Krása žen může být veliká, nikdy však nepřevýší krásu Boží.