O Autorovi

Ras Jacobo Makarikari se narodil 24.9.1981 v Hradci Králové. Po vystudování Střední a následně Vyšší zdravotnické školy v oboru Diplomovaná sestra pro intenzivní péči, pracuje nyní jako zdravotnický záchranář Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Jeho první tvůrčí pokusy byly odstartovány již na základní škole, a to díky literární soutěži, ve které jeho báseň s vánoční tématikou dosáhla na prvenství v rámci školního kola. Zájem o literární tvorbu a poezii se následně formoval stále hlouběji za přispění inspirace plynoucí z děl některých známých autorů, a to zejména z období romantismu. Znaky typické pro literaturu tohoto uměleckého proudu se pak objevovaly i v řadě jeho prvních básní. Ty ovšem posléze upadly v zapomnění a nejsou předmětem prezentace na tomto webu. V pozdějších dobách u Jacoba začala sílit jeho náklonnost k myšlenkovému směru Rastafariánského hnutí, s jehož principy a filosofií se stále více osobně ztotožňoval. Netrvalo dlouho a rastafariánská tématika získala pevnou pozici i v jeho veršované tvorbě. Na počátku právě této etapy se zrodil dodnes užívaný pseudonym, který má symbolizovat autorovo vnitřní souznění s africkými kořeny rastafariánské kultury. A do jisté míry také určitou afrocentrickou myšlenku, která může být v jeho díle patrna. Některé rané počiny tohoto období autor sestavil v menší básnické sbírce s názvem Hlasy z Babylonu a prezentoval je především v okruhu svých přátel. Vybrané básně pozdější tvorby pak byly publikovány prostřednictvím českého rastafariánského webu OneLove, kde autor uveřejňoval i některé další texty neveršovaného charakteru. Za nejproduktivnější tvůrčí období se dají označit především roky 1997 až 2001. Poté tvorba doznala lehčího útlumu. I v pozdějších letech sice vzniklo několik veršů, ovšem již velmi ojediněle. Tento stav tvůrčí odmlky pak sahá až k dnešním dnům.